Dla Mieszkańca

Mobilny Punkt Informacyjny na Targach Pracy
27.03.2014 11:03

Mobilny Punkt Informacyjny na Targach Pracy

Już po raz trzeci Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku organizuje Metropolitalne Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się w niedzielę, 2 kwietnia 2014 r. w siedzibie AmberExpo w Gdańsku.

Zobacz>>
Na pomoc niepełnosprawnym absolwentom
26.03.2014 13:50

Na pomoc niepełnosprawnym absolwentom

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II", który skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, które chciałyby swoim przyszłym oraz obecnym absolwentom z niepełnosprawnością zapewnić kontynuację nauki lub dobry start w życie zawodowe.

Zobacz>>
Projekt z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy
21.03.2014 14:21

Projekt z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy

Projekt Omagh District Council, lokalnej organizacji rządowej wspierającej bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, skierowany jest do szerokiej grupy docelowej. Ponadnarodowa współpraca ma się rozpocząć w kwietniu 2014 r. i trwać do marca 2015 r. Organizatorzy zapraszają polskie instytucje do współpracy.

Zobacz>>
Festiwal Naukowy E(x)plory w PPNT Gdynia
20.03.2014 15:10

Festiwal Naukowy E(x)plory w PPNT Gdynia

Międzynarodowy Festiwal Naukowy E(x)plory odbywający się w dniach 27-29 marca br. w PPNT Gdynia to wielkie święto nauki, na które zaproszeni są pasjonaci nauki w każdym wieku. Na Gości Festiwalu czekają warsztaty i pokazy naukowe, pokaz projektów badawczych najlepszych młodych naukowców z Polski i zagranicy, kino Discovery Science, naukowy chillout room i wiele innych atrakcji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zobacz>>
Fundusze europejskie na migi
19.03.2014 14:00

Fundusze europejskie na migi

Znosimy bariery i ograniczenia w komunikowaniu się osób głuchych. Od dziś zapewniamy bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line.

Zobacz>>
12.03.2014 10:16

2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania

Zapraszamy do udziału w spotkaniu 2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania, które odbędzie się 27 marca 2014 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).

Zobacz>>
ESPON 2020 – konsultacje społeczne
07.03.2014 15:02

ESPON 2020 – konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje na poziomie europejskim kolejnej edycji programu badawczego ESPON na lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy ESPON 2020.

Zobacz>>
Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WP na lata 2014-2020
06.03.2014 12:16

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które będą trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r.

Zobacz>>
Szerokopasmówka w gminach Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie
05.03.2014 22:17

Szerokopasmówka w gminach Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie

Wschodnio-pomorska sieć szerokopasmowa – budowa infrastruktury światłowodowej obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie to projekt. który będzie realizowany od kwietnia 2014 roku do czerwca 2015 roku. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 3 marca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz>>
Innowacje w zakresie zielonych technologii
05.03.2014 12:59

Innowacje w zakresie zielonych technologii

W ramach nowego programu funduszy norweskich 2009-2014 – Innowacje w zakresie zielonych technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały do dyspozycji blisko 18 mln euro, a więc ponad 70 mln zł. Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych czy też jako cel poboczny tworzenie „zielonych" miejsc pracy.

Zobacz>>
Edukacja w Unii Europejskiej
04.03.2014 12:04

Edukacja w Unii Europejskiej

Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów. Każde z tych działań jest źródłem nowych doświadczeń, które możemy zyskać dzięki programom finansowanym przez Unię Europejską.

Zobacz>>
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
04.03.2014 08:38

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Samorząd województwa pomorskiego po raz trzeci bierze na siebie odpowiedzialność za zainwestowanie w naszym regionie funduszy Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych – blisko 2 mld euro.

Zobacz>>
ISIT – interaktywność w przestrzeni publicznej
04.03.2014 08:31

ISIT – interaktywność w przestrzeni publicznej

Żyjemy w czasach, w których coraz większego znaczenia nabierają technologia i sztuczna inteligencja, wspierające działania i postępowanie ludzi. Dostępność takich rozwiązań jest jeszcze niewystarczająca… Został zaprojektowany od podstaw i wdrożony unikatowy w skali świata projekt, który realnie przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów ludzi w naszej lokalnej przestrzeni. Została wytworzona cyfrowa przestrzeń interaktywna.

Zobacz>>
Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze
03.03.2014 13:03

Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze

Negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014- 2020 są już na finiszu. Największe kawałki tortu zostały przeznaczone na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną. Trafią one do państw członkowskich na potrzeby krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo Komisja Europejska zamierza kontynuować programy i inicjatywy własne, czyli programy sektorowe. Zajdą jednak pewne zmiany w porównaniu do mijającego okresu programowania 2007-2013.

Zobacz>>
Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich
20.02.2014 08:05

Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza beneficjentów RPO WP i komponentu regionalnego POKL do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2014. Kampania polegać będzie na przygotowaniu w dniach 1-11 maja różnorodnych wydarzeń, które odbędą się na terenach zrealizowanych projektów. Celem tych imprez ma być zachęcenie mieszkańców Pomorza oraz turystów do odwiedzenia i poznania miejsc, które powstały bądź zmieniły się dzięki unijnym dotacjom.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter