Dla Beneficjenta

Spotkanie informacyjne w Gdańsku : „Zasady realizacji Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne”
12.03.2018 13:19

Spotkanie informacyjne w Gdańsku : „Zasady realizacji Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom aplikowania w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
12.03.2018 10:58

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 26 marca 2018 r., poświęcone zasadom kwalifikowalności wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Zaproszenie na spotkanie
09.03.2018 09:13

Zaproszenie na spotkanie "Giełda produktów finansowych- wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców"

Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy Województwa Pomorskiego, realizujący na terenie województwa pomorskiego projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ serdecznie zapraszają na spotkanie "Giełda produktów finansowych- wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców".

Zobacz>>
Szkolenia: „Dostępność i równość szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
08.03.2018 11:02

Szkolenia: „Dostępność i równość szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 21 i 28 marca 2018 r., poświęcone zagadnieniom dostępności i równości szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – MARZEC 2018
01.03.2018 08:44

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – MARZEC 2018

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Słupsku i w Bytowie: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”
28.02.2018 12:08

Spotkania informacyjne w Słupsku i w Bytowie: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowie) 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przewidziano możliwość konsultacji z Brokerem Eksportowym działającym w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy".

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak Fundusze Europejskie wspierają kobiety”
27.02.2018 14:04

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak Fundusze Europejskie wspierają kobiety”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 15 marca 2018 r. poświęcone możliwościom skorzystania przez kobiety ze wsparcia Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
23.02.2018 10:45

Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla przedszkoli w ramach ogłoszonego konkursu 3.1. RPO WP Edukacja Przedszkolna - Fundusze Europejskie 2014-2020”
22.02.2018 14:03

Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla przedszkoli w ramach ogłoszonego konkursu 3.1. RPO WP Edukacja Przedszkolna - Fundusze Europejskie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 marca 2018 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedszkoli przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjne przedsiębiorstwa – dotacyjne i pozadotacyjne formy wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020”.
22.02.2018 08:56

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjne przedsiębiorstwa – dotacyjne i pozadotacyjne formy wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie organizowane 6 marca 2018 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania innowacyjnych przedsięwzięć przez przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Szkolenia w Wejherowie, Pucku i Kartuzach: ''Fundusze Europejskie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą
15.02.2018 08:49

Szkolenia w Wejherowie, Pucku i Kartuzach: ''Fundusze Europejskie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą".

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Centrum Informacyjnym serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem finansowego wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zobacz>>
Konsultacje publiczne w ramach Agendy Miejskiej UE
14.02.2018 13:11

Konsultacje publiczne w ramach Agendy Miejskiej UE

Serdecznie zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach Agendy Miejskiej UE.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji oraz tworzenie biznesplanu przy wsparciu środków unijnych”.
08.02.2018 14:02

Szkolenie w Gdańsku: „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji oraz tworzenie biznesplanu przy wsparciu środków unijnych”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom zakładania działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz tworzenia biznesplanu przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.
07.02.2018 12:53

Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie możliwe będzie za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Konkursy na rok 2018 - Regionalny Program Operacyjny i krajowe programy operacyjne”.
02.02.2018 08:48

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Konkursy na rok 2018 - Regionalny Program Operacyjny i krajowe programy operacyjne”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone przedstawieniu konkursów przewidzianych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych programów operacyjnych.

Zobacz>>
Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.
01.02.2018 14:43

Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Erasmus+ Sport - zaproszenie do składania wniosków
01.02.2018 08:27

Erasmus+ Sport - zaproszenie do składania wniosków

30 stycznia 2018 pracownicy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej szczegółowo przedstawili propozycję KE odnośnie tegorocznej edycji programu Erasmus+, poświęconej działaniom z zakresu sportu.

Zobacz>>
W kierunku 9. Programu Ramowego - stan prac nad następcą Horyzontu 2020. Konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku
31.01.2018 12:48

W kierunku 9. Programu Ramowego - stan prac nad następcą Horyzontu 2020. Konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Obecne wieloletnie ramy finansowe – długoterminowy budżet UE – obowiązują do końca 2020 r. W 2018 r. Komisja przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych, na które zostaną przeznaczone środki. Te programy lub fundusze zapewniają wsparcie finansowe na rzecz setek tysięcy beneficjentów, w tym regionów, miast, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, rolników, studentów, naukowców i wielu innych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”
30.01.2018 10:47

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 16 lutego 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LUTY 2018
29.01.2018 10:57

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LUTY 2018

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter