Aktualności

03.03.2020 13:52

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 24 marca 2020 r., poświęcone aktualnie ogłoszonemu konkursowi z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020.

                                    UWAGA!

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZOSTAŁO                          ODWOŁANE!

Na spotkanie zapraszamy osoby oraz  instytucje prowadzące lub planujące prowadzić żłobek lub inną formę opieki nad dzieckiem  do lat 3.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich,
  • specyfika, cel konkursu, system wyboru projektów,
  • zasady realizacji i rozliczania projektów,
  • standardy realizacji wsparcia,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 marca 2020 r., w godzinach 10:00 – 12:00 w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, przy ul. Portowej 13 B w Słupsku.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 23 marca 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Program spotkania.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter