Aktualności

03.03.2020 13:39

Spotkanie informacyjne w Kartuzach: „Przedsiębiorco skorzystaj z Funduszy Europejskich. Wsparcie na rozwój firmy.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 17 marca 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w ramach regionalnego i krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

                       UWAGA!

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZOSTAŁO                    ODWOŁANE!

 

W programie spotkania m.in.:

  • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnego i krajowych Programów Operacyjnych – przegląd możliwości wraz z omówieniem wybranych konkursów Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku.
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy – omówione zostaną możliwości wsparcia eksportu. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak skorzystać z bezpłatnych i specjalistycznych informacji o interesujących rynkach zagranicznych, pomocy w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą.
  • Specjalistyczne usługi doradcze – lepsze warunki rozwoju dla MŚP – przedstawiony zostanie nowy projekt na bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług w formie usług doradczych.
  •  Invest In Pomerania -  granty na uzbrojenie terenów  inwestycyjnych – projekty polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności produkcyjnej i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP.
  • WELLBEING PO POLSKU, CZYLI WSPARCIE UNIJNE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ w ramach projektu „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja" - omówiony zostanie projekt SB WELL, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.
  • Środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – możliwości dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
  • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej - Omówione zostaną wszelkie formy wsparcia instrumentów zwrotnych.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – Odpowiemy na pytania  i pomożemy dobrać odpowiednie wsparcie.

Miejsce i termin spotkania:

  • Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna 1.15), w godz. 10:00 – 12:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 marca 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Program spotkania.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter