Aktualności

14.10.2015 15:24

Szkolenie w Gdańsku: „Ocena oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom oceny oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków UE.

W programie szkolenia m.in. omówienie:

  • podstawy prawnej i najważniejszych definicji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizy zgodności przedsięwzięcia z przepisami z zakresu gospodarki wodnej i zmian klimatu,
  • zmian w przepisach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko,
  • dokumentowania oceny oddziaływania na środowisko w projektach RPO WP 2014-2020.

Miejsce i termin spotkania:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 29 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Sala im. Lecha Bądkowskiego) przy ul. Okopowej 21/27, w godz. 9:00-15:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.rpo.pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 152.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Prezentacja ze spotkania

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter