Aktualności

07.10.2019 12:21

Ścieżki współpracy – granty na współpracę międzynarodową.

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR trwa do 18 października  2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:

Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR :
od 16 września 2019 r. do 18 października  2019 r.

Ocena wniosków (przewidywana):19 października 2019 r. – 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie wyników  (przewidywane) –  18 listopada 2019 r.

Dokumentacja konkursowa:

Regulaminu oraz wszystkie załączniki, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl w zakładce „Do pobrania".


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter