Aktualności

03.06.2019 10:45

Mikropożyczka - ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Pozostał miesiąc na skorzystanie z Mikropożyczki finansowanej ze środków unijnych w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Wnioski składać można jeszcze w czerwcu, do wykorzystania limitu środków. Do tej pory z Mikropożyczki skorzystało ponad 370 przedsiębiorców na kwotę blisko 21 mln zł.

Dla kogo?

Mikro i małych przedsiębiorstw rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, które realizują przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycje) na terenie województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Do 100.000 zł, na okres do 60 m-c, z możliwością do 6 m-c karencji w spłacie kapitału. 

Na co?

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w celu: poprawy potencjału konkurencyjnego, poprawy zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększenia produktywności.

Wskazane cele realizowane mogą być poprzez inwestycje związane m.in. z:

  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
  • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
  • modernizacją środków produkcji;
  • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
  • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Finansowany kapitał obrotowy musi być bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki).

Jaki jest koszt Mikropożyczki?

Mikropożyczka oprocentowana jest na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji i wynosi:

  • 1,87% - przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż dwa lata,
  • 1,87% - przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
  • 0,94% - przedsiębiorstwa spełniające łącznie oba wskazane wyżej kryteria.

Oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 2,47% i jest uzależnione od ratingu przedsiębiorstwa oraz proponowanych zabezpieczeń.

Prowizja za udzielenie pożyczki – 0%.

Gdzie złożyć wniosek o Mikropożyczkę?

Wniosek złożyć można w siedzibie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. lub jednym z pięciu oddziałów zlokalizowanych w Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie.

Zapraszamy do kontaktu tel. 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl, www.pfp.gda.pl


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter