ZALETY I WADY STREFY EURO

ZALETY I WADY STREFY EURO Unia Europejska odgrywa dużą rolę w integracji ekonomicznej państw członkowskich. Wstępując do Unii, państwa naturalnie godzą się na dążenie do upodobnienia swojej gospodarki do modelu unijnego. Gospodarka Unii Europejskiej składa się z wewnętrznego rynku gospodarek mieszanych, opartych na wolnym rynku i zaawansowanych modelach społecznych. Celem Unii Europejskiej jest ustanowienie jednolitego…

Kontynuuj czytanie