BEZROBOCIE W POLSCE

BEZROBOCIE W POLSCE Stopa bezrobocia to odsetek osób w sile roboczej, które pozostają bez pracy i aktywnie poszukują pracy. Siła robocza obejmuje wszystkich pracujących i poszukujących pracy. Na wielkość bezrobocia wpływa wiele czynników, takich jak warunki ekonomiczne, dostępność miejsc pracy, niedopasowanie umiejętności i konkurencyjność. Jeśli popyt na pracę jest niski lub jeśli istnieje nadwyżka umiejętności,…

Kontynuuj czytanie