PŁYNNOŚĆ I STABILNOŚĆ FINANSOWA FIRMY

PŁYNNOŚĆ I STABILNOŚĆ FINANSOWA FIRMY

Płynność finansowa ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy.

Jest to miara tego, jak szybko firma może zamienić aktywa w gotówkę i odwrotnie.

Jednym z najczęstszych sposobów mierzenia płynności jest sprawdzanie, ile gotówki ma pod ręką firma.

Firma z dużą ilością gotówki będzie w stanie szybko spłacać swoje długi, podczas gdy firma z niewielką ilością gotówki może nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy na spłatę zobowiązań.

Jak upewnić się, że masz wystarczającą płynność?

Zarządzanie przepływami pieniężnymi to bardzo ważny aspekt zarządzania firmą.

W sytuacji awaryjnej firma powinna mieć wystarczającą płynność, aby móc utrzymać swoją działalność.

Firmy powinny zapewnić sobie wystarczającą płynność na przewidywalne i nieoczekiwane potrzeby finansowe.

Mogą to zrobić, utrzymując fundusz na nieprzewidziane wydatki, a także regularnie monitorując swoje przepływy pieniężne i dokonując niezbędnych korekt.

Kiedy firma traci płynność finansową?

Firma może przejść od płynności do braku płynności z wielu powodów.

Jednym z nich jest to, że zostały nadmiernie zadłużone.

Mogą mieć zbyt duże zadłużenie i niewystarczający przepływ gotówki.

Oznacza to, że spłaty odsetek od pożyczek pochłaniają dużą część ich przepływów pieniężnych i nie ma ich wystarczająco dużo na opłacenie rachunków.

Innym sposobem, w jaki firma może utracić płynność, jest utrata dostępu do kluczowych dostawców lub klientów.

Istnieje możliwość sprzedaży aktywów, co może być konieczne, jeśli firma nie chce ogłosić upadłości.

Trzecim sposobem, w jaki firma traci płynność, jest niemożność wywiązania się z umów z innymi firmami lub osobami fizycznymi.

Może to być spowodowane tym, że te umowy wymagają płatności w ciągu 30 dni, ale firma tego nie robi.

Płynność i stabilność finansowa firmy – jak ją poprawić?

Sposoby poprawy płynności finansowej firmy to temat, na który każda firma powinna mieć przygotowany plan, aby utrzymać zdrowy bilans.

W miarę rozwoju i osiągania większych sukcesów firmy często stają przed różnorakimi wyzwaniami finansowymi.

Między innymi – pogarszającą się płynnością, spowodowaną wyższymi potrzebami gotówkowymi czy ograniczonym dostępem do rynków kapitałowych z powodu braku możliwości inwestycyjnych.

  • Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej firmy

Faktoring to narzędzie finansowe, które może być wykorzystywane przez firmy do poprawy ich płynności.

Umożliwia firmom natychmiastową zamianę należności na gotówkę, bez konieczności oczekiwania 30-90 dni na płatność.

Faktoring daje firmie możliwość skrócenia czasu poświęcanego na zarządzanie należnościami.

Pozwalając im skupić się na innych aspektach swojej działalności oraz zapewniając spokój i bezpieczeństwo finansowe.

Sprawdź najlepsze firmy faktoringowe w Polsce – https://rankingkont.org/ranking-firm-faktoringowych/

  • Leasing jako sposób na poprawę płynności finansowej firmy

Leasing to jedna z opcji, którą można zbadać w celu poprawy płynności finansowej.

Nie jest to inwestycja w tradycyjnym sensie, ale sposób na krótkoterminowe pożyczenie kapitału.

Na przykład leasing umożliwia dokonanie zakupu aktywów za niewielką lub zerową kwotę z góry i spłacanie miesięcznych rat do końca okresu leasingu.

Pozwala również uniknąć kosztów zakupu aktywów, a w konsekwencji ewentualnej amortyzacji wartości w czasie.

  • Kredyt bankowy jako sposób na poprawę płynności finansowej firmy

Aby poprawić swoją płynność finansową, warto rozważyć uzyskanie kredytu w banku.

Kredyt bankowy ułatwia proces pozyskiwania kapitału dla Twojej firmy, a także może być wykorzystany jako inwestycja.

Aby kwalifikować się do kredytu bankowego, firma musi spełnić określone wymagania i wykazać się historią w zakresie płynności i rentowności.

Potencjalnym ryzykiem uzyskania kredytu bankowego jest konieczność refinansowania w przypadku zmiany stóp w międzyczasie lub wzrostu stóp procentowych na rynku, co spowodowałoby wzrost ceny kredytu.