POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Polska jest szóstym co do wielkości członkiem Unii Europejskiej pod względem liczby ludności i ósmym pod względem powierzchni. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie, ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści. Największymi z nich są: swobodny przepływ osób i towarów, wspólna polityka w zakresie handlu zagranicznego…

Kontynuuj czytanie

PŁYNNOŚĆ I STABILNOŚĆ FINANSOWA FIRMY

PŁYNNOŚĆ I STABILNOŚĆ FINANSOWA FIRMY Płynność finansowa ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Jest to miara tego, jak szybko firma może zamienić aktywa w gotówkę i odwrotnie. Jednym z najczęstszych sposobów mierzenia płynności jest sprawdzanie, ile gotówki ma pod ręką firma. Firma z dużą ilością gotówki będzie w stanie szybko spłacać swoje długi, podczas gdy…

Kontynuuj czytanie

BEZROBOCIE W POLSCE

BEZROBOCIE W POLSCE Stopa bezrobocia to odsetek osób w sile roboczej, które pozostają bez pracy i aktywnie poszukują pracy. Siła robocza obejmuje wszystkich pracujących i poszukujących pracy. Na wielkość bezrobocia wpływa wiele czynników, takich jak warunki ekonomiczne, dostępność miejsc pracy, niedopasowanie umiejętności i konkurencyjność. Jeśli popyt na pracę jest niski lub jeśli istnieje nadwyżka umiejętności,…

Kontynuuj czytanie