POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Polska jest szóstym co do wielkości członkiem Unii Europejskiej pod względem liczby ludności i ósmym pod względem powierzchni. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie, ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści. Największymi z nich są: swobodny przepływ osób i towarów, wspólna polityka w zakresie handlu zagranicznego…

Kontynuuj czytanie

ZALETY I WADY STREFY EURO

ZALETY I WADY STREFY EURO Unia Europejska odgrywa dużą rolę w integracji ekonomicznej państw członkowskich. Wstępując do Unii, państwa naturalnie godzą się na dążenie do upodobnienia swojej gospodarki do modelu unijnego. Gospodarka Unii Europejskiej składa się z wewnętrznego rynku gospodarek mieszanych, opartych na wolnym rynku i zaawansowanych modelach społecznych. Celem Unii Europejskiej jest ustanowienie jednolitego…

Kontynuuj czytanie