Aktualności

23.10.2015 13:56

Wręczenie decyzji o wyborze projektów do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020

Decyzję o wyborze do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dwóch projektów przygotowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorzowi Stachowiakowi, dyrektorowi ZDW, wręczył marszałek Mieczysław Struk. Uroczystość odbyła się 23 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Oba projekty zostały wskazane w RPO WP 2014-2020 jako strategiczne, jedne z najważniejszych dla transportu drogowego w regionie.

Pierwszy Projekt – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1" – wyceniony został na prawie  65 mln zł (wartość dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 to 52,5 mln zł). Obejmuje on rozbudowę dróg wojewódzkich nr 222 i nr 229 na łącznej długości 8,4 km. W ramach prac poszerzona będzie jezdnia, wybudowane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe, przebudowane zostanie m.in. skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 222 i 229 oraz rondo w Jabłowie.

Druga inwestycja to „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – Etap I". Wartość projektu oszacowano na prawie 42,5 mln zł (wartość dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 to 34,5 mln zł). Pierwszy etap obejmuje budowę odcinka od wsi Grzybno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 w kierunku Żukowa. Z wybudowanych i przebudowywanych w ramach projektu dróg będzie korzystało blisko 10 tys. pojazdów dziennie.

Obydwie inwestycje zostaną oddane użytkownikom do końca 2017 r.

 Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter