Aktualności

21.10.2015 11:35

Urząd Marszałkowski pomoże pomorskim miastom przygotować się do rewitalizacji

Marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę, na mocy której pomorskie miasta otrzymają ponad 4 mln zł na przygotowanie programów rewitalizacji. Dzięki temu będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich projektów, które umożliwią poprawę sytuacji w zaniedbanych dotychczas dzielnicach.

Na działania związane z rewitalizacją Urząd Marszałkowski przeznaczył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ponad 386 mln zł. Działania rewitalizacyjne będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców, modernizację zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, miasta muszą przygotować dokładną diagnozę obszaru, który ma być objęty rewitalizacją.  Podpisanie umowy umożliwi przekazanie pomocy finansowej na sporządzenie takich dokumentów.

Zobacz również: http://pomorskie.eu/-/porozumienie-na-rzecz-rewitalizacji

 

Na zdjęciu od lewej: wicemarszałek Wiesław Byczkowski, marszałek Mieczysław Struk, Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska.
Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. na stronie głównej: Od lewej: wicemarszałek Wiesław Byczkowski, marszałek Mieczysław Struk, Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Fot. Sławomir Lewandowski


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter