Ogłoszenia o konkursach

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów. Łączna pula środków przeznaczona na konkurs to prawie 15 mln zł. Nabór projektów kończy się 15 września 2014 r.

Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie wsparcia na: poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej; modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii; instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych. 

O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się:

  • podmioty publiczne,
  • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

 

Więcej informacji na:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/22987_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszy_eog_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odnawialnych_zrodel_energii.html
 

Nazwa konkursu
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Instytucja ogłaszająca konkurs
Minister Środowiska
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
15.09.2014
Więcej informacji
http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/22987_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszy_eog_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odnawialnych_zrodel_energii.html