Ogłoszenia o konkursach

Nabór wniosków – Bocian

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) Bocian – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii". Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Nabór skierowany jest do pzedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.


Forma dofinansowania:
pożyczka, której wysokość jest określona w ust. 7.2 pkt 1 programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) Bocian – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii".

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu wynosi 420 mln zł.

 
Wnioski należy składać do 30 września 2014 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Bocian"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.

 

Szczegóły i dokumentacja konkursowa:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/

 

Fot. ©Depositphotos/ WDGPhoto

Nazwa konkursu
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) Bocian – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozpoczęcie naboru wniosków
03.04.2014
Zakończenie naboru wniosków
30.09.2014
Więcej informacji

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/