Ogłoszenia o konkursach

Konkurs dotacji na działania informacyjne funduszy europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne funduszy europejskich". Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę funduszy europejskich. Wnioski można składać do 17 września 2014.

Celem jest zachęcenie mediów do popularyzowania tematyki funduszy europejskich, w sposób odpowiadający potrzebom różnych grup odbiorców: potencjalnych beneficjentów, potencjalnych uczestników dofinansowanych projektów, ogółu społeczeństwa.

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020. Dopuszcza się prezentowanie projektów realizowanych w latach 2007-2013, z zastrzeżeniem, że powinny stanowić jedynie przykłady dla zobrazowania możliwości sięgania po dofinansowanie w nowym okresie 2014-2020.

W ramach tegorocznej edycji konkursu możliwe będzie przygotowanie projektów  w pięciu kategoriach:

  • projekty telewizyjne,
  • projekty idea placement w serialach telewizyjnych,
  • projekty radiowe,
  • projekty prasowe,
  • projekty internetowe.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają nadawców telewizyjnych i radiowych, podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych, producentów nagrań telewizyjnych lub radiowych, wydawców tytułów prasowych oraz wydawców portali internetowych.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości od 100 000 do 1 500 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.../Dotacje_dla_mediow_i_partnerow/Konkurs_dotacji.

Zobacz również:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1001686.html

Fot. ©Depositphotos/ zurijeta

Nazwa konkursu
Konkursu dotacji na działania informacyjne funduszy europejskich
Instytucja ogłaszająca konkurs
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
17.09.2014
Więcej informacji
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.../Dotacje_dla_mediow_i_partnerow/Konkurs_dotacji