Aktualności

20.11.2015 08:37

IV Forum Pomorskiej Edukacji

Pomorskie środowisko oświatowe debatować będzie o osiągnięciach, rozwiązaniach, szansach i potrzebach edukacji ponadgimnazjalnej regionu podczas IV Forum Pomorskiej Edukacji, które odbędzie się 25 listopada br., o godz. 10.00. W spotkaniu, które odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12, udział weźmie Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

IV Forum regionalne poprzedziło 7 debat lokalnych, podczas których ich uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z zaprojektowanymi przez samorząd województwa pomorskiego interwencjami w obszarze edukacji. Spotkania w Wejherowie, Tczewie, Bytowie, Słupsku, Kościerzynie, Kwidzynie i Gdańsku służyły wymianie doświadczeń i opinii na temat stanu edukacji z perspektywy lokalnej, zachęcały do rozmowy o dotychczasowych osiągnięciach, ale też umożliwiały diagnozowanie najważniejszych wyzwań rozwojowych. IV Forum będzie okazją do namysłu nad kondycją szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie i źródłem inspiracji do kontynuowania budowy systemowych rozwiązań wspierających pomorską oświatę. Jest również wyrazem troski o spójność podejmowanych działań w regionie.

Na IV Forum będą poruszane zagadnienia, o których dyskutowano już podczas lokalnych debat, a dotyczą one m.in.: działań, które powinny doprowadzić do powstania trwałych powiązań między instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi i artystycznymi, instytucjami integracji i pomocy społecznej, problemów w dobrym funkcjonowaniu na rynku pracy oraz umiejętności, jakie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wynoszą lub jakich nie wynoszą ze szkoły, a jakich najbardziej im brakuje i są pożądane przez pracodawców.

U założeń Forum Pomorskiej Edukacji leży głębokie przekonanie, że skuteczny dialog jest punktem wyjścia do stworzenia warunków umożliwiających owocną współpracę na zasadach partnerstwa, z zaangażowaniem, wzajemnym zaufaniem i poszanowaniem autonomii poszczególnych podmiotów. Samorząd województwa chce promować na Pomorzu rodzaj współdziałania niezbędny do zbudowania efektywnego systemu wspierającego pracę szkoły, opartego na lokalnych koalicjach na rzecz rozwoju edukacji, angażujący organizacje pozarządowe, pracodawców, uczelnie, instytucje kultury i inne podmioty.

plakat Forum Pomorskiej Edukacji

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcia wynikające z realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie 2020 to: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", „Zdolni z Pomorza" oraz „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek".

Inspiratorem Forum Pomorskiej Edukacji jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Organizatorami konferencji są Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Program konferencji

stopka

CEN  


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter