Ogłoszenia o konkursach

Innowacje w branży metalurgicznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia o nazwie CuBR. Celem konkursu jest wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej. Nabór wniosków trwa od dnia 24 lipca do 22 września 2014 r.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.

Ze względu na szerokie spektrum poszukiwań innowacyjnych rozwiązań w ramach II konkursu, do uczestnictwa chcielibyśmy zachęcić nie tylko jednostki związane z przemysłem metali nieżelaznych oraz górnictwem, ale również zespoły z innych dziedzin nauki i techniki, celem podjęcia zintegrowanych działań nad opracowaniem rozwiązań o przełomowym charakterze.


Założenia przedsięwzięcia, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/cubr

Nabór wniosków w systemie GW (Generator Wniosku) kończy się 22 września 2014 r. o godz. 16.00.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: cubr@ncbr.gov.pl

Zobacz również:

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/cubr/ii-konkurs/aktualnosci/art,2834,ogloszenie-ii-konkursu-cubr.htm

Fot. ©Depositphotos/ 3dmentat

Nazwa konkursu
CuBR
Instytucja ogłaszająca konkurs
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
22.09.2014
Więcej informacji

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/cubr/ii-konkurs/aktualnosci/art,2834,ogloszenie-ii-konkursu-cubr.htm