Ogłoszenia o konkursach

Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony do 8 września 2014 r.

Celem programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

  • Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
  • Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
  • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
  • Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
  • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony do 8 września 2014 r. (do godz. 16.00) wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz dokumentacja konkursowa, zgodnie z którą należy przygotować wnioski , dostępne są na stronach internetowych:
www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adresy e-mail: gekon@ncbr.gov.pl lub gekon@nfosigw.gov.pl
 

Zobacz również:

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2826,ii-konkurs-w-ramach-programu-gekon-generator-koncepcji-ekologicznych.htm

Nazwa konkursu
Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych
Instytucja ogłaszająca konkurs
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
08.09.2014
Więcej informacji

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2826,ii-konkurs-w-ramach-programu-gekon-generator-koncepcji-ekologicznych.htm