Aktualności

13.11.2015 13:35

36 mln zł na aktywizację zawodową Pomorzan

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dzięki tym pieniądzom bezrobotni mieszkańcy Pomorskiego będą aktywizowani zawodowo.

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na aktywizacje w całym województwie ponad 36 milionów złotych. Pierwsze 13 mln zł trafi do powiatowych urzędów pracy w: Bytowie, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

Uruchomiliśmy nabór wniosków, by pomóc mieszkańcom województwa, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Osoby bezrobotne m.in. z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach czy dojrzałe wymagają takiej pomocy by mogły zdobyć pracę i stać się niezależnymi finansowo.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zatrudnienia w Pomorskiem, a także umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia odpowiednich kwalifikacji  i doświadczenia zawodowego.

Samorząd województwa od lat swoimi działaniami wspiera procesy rozwojowe pracowników i osób poszukujących pracy. W efekcie Pomorskie uzyskuje czołowe miejsce w kraju we wzroście liczby zatrudnionych. Decyzję o dofinansowaniu działań przez Zarząd Województwa Pomorskiego poprzedziła analiza i rekomendacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Przyjęte projekty oferują m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy czy dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. 

WUP

Fot. © Depositphotos/izmask
Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/coolfonk

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter