Ogłoszenia o konkursach

280 mln zł na poprawę jakości powietrza w miastach

Ministerstwo Środowiska przeznaczyło blisko 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Ruszył drugi nabór wniosków do programu Kawka. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach są lokalne źródła ciepła (w tym domowe piece) oraz transport miejski. Celem Kawki jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności pyłów oraz emisji CO2. Wnioski można składać do 8 września 2014 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".
Nabór skierowany jest do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach naboru wynosi 278,77 mln zł.

Wnioski można składać od 18 marca do 8 września 2014 r., bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Kawka"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.

 
Program priorytetowy można znaleźć w zakładce o programie KAWKA.

Poniżej wniosek o udostępnienie środków:

 

Zobacz również:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/poprawa-jakosci-powietrza/nabor-wnioskow-kawka/

Fot. ©Depositphotos/alphaspirit

Nazwa konkursu
„Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozpoczęcie naboru wniosków
18.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
08.09.2014
Więcej informacji
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/poprawa-jakosci-powietrza/nabor-wnioskow-kawka/